Pilates Weiterbildungen

20.11.2022

Pilates Dos and Don`ts

Safs, Zürich

19.02.2022

Pilates Flow

Safs, Zürich

26.09.2021

Pilates Expert 1: Advance Mat Class

Safs, Zürich

28.08.2021

Standing Pilates

Safs, Zürich

04.07.2021

Pilates und Schwangerschaft

Safs, Zürich

28.03.2021

Pilates mit Balance Pad & Overball

Safs, Zürich

06.02.2021

Pilates mit Theraband & Swiss Ball

Safs, Zürich

31.01.2021

Pilates Expert 2: Rings & Roller

Safs, Zürich

24.01.2021

Pilates Day

Safs, Zürich

16.01.2021 - 27.03.2021

Grundausbildung Pilates Mat Class

Safs, Zürich

22.10.2017

Pilates Senioren

Safs, Zürich

Zurück zu Pilates